Παρεκκλήσια

Αγίου Φωτίου (Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως)

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Αγίου Τυχικού

Αγίου Χριστοφόρου