Παιδική Κατηχητική Γωνιά

Πρόγραμμα

Κατηχητικών Συνάξεων

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Πρόγραμμα

Κατηχητικών Συνάξεων

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)